A tartós fogyasztási cikkek jótállási szabályai 2021. január 1-től megváltoznak.

2021. január 01-től vállalkozásának szüksége lesz szakember segítségre a változó jogi környezetre figyelemmel.

A tartós fogyasztási cikkek jótállási szabályai 2021. január 1-től megváltoznak és bővül a fogyasztók érdekérvényesítési lehetősége is. Ez számos új feladatot jelent a vállalkozások számára. 

Amennyiben vállalkozása az online térben van jelen az ÁSZF aktualizálása elengedhetetlen. 

A legfőbb változások 2021. január 01-től:
A tartós fogyasztási cikkek köre kibővül. Ide fognak tartozni például a 10.000 forint-os eladási ár feletti nyílászárók, riasztóberendezések, napkollektorok, drónok, elektromos rollerek.
A jogszabály módosítás az eddigi 1 (egy) éves általános kötelező jótállási idő helyett a termék fogyasztói árához igazodó azaz sávos jótállási időtartamokat vezet be:

 > a 10.000 – 100.000 forint eladási árú termékek kötelező jótállása 1 (egy) év marad

 > a 100.001 – 250.000 forint eladási árú termékek kötelező jótállása 2 (két) év,

 > a 250.001 forintnál magasabb árú termékek kötelező jótállása 3 (három) év lesz.

A fogyasztó a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti ezen igényét.
A jogszabályváltozás szerint a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

A vállalkozás a jótállási jegyet már elektronikusan is átadhatja a fogyasztónak legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Ez esetben a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását. Ha nem elektronikus úton kerül sor az átadásra, a jótállási jegynek a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását is tartalmaznia kell.

Bizonyos esetekben a vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére lesz köteles:

 > amennyiben az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;

 > amennyiben a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást

 > amennyiben a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

cserére, visszafizetésre 8 napon belül sort kell keríteni.

A fentiek nem vonatkoznak bizonyos fogyasztási cikkekre

A jogszabályváltozások a bővítik a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési jogkörét is. 
A jogszabályváltozások 2021. január 1. napjával lépnek hatályba és a hatálybalépését követően létrejött fogyasztói szerződések tekintetében kell őket alkalmazni.

Amennyiben kérdése van vagy ezzel kapcsolatban segítségre van szüksége akár a meglévő ÁSZF-ét szeretné aktualizálni keressen bizalommal.