Hibás árfeltüntetés a webáruházban, mi lesz a rendelésemmel?!

A vállalkozás nem akarja azt teljesíteni, vajon ezt megteheti?!

Olyan szerencsés voltál, hogy a webáruházban történt adminisztrációs hibából kifolyólag lényegesebben olcsóbban jutott hozzá egy termékhez vagy szolgáltatáshoz?! A megrendelésed már el is küldted, akár több darabot is vásároltál, hogy bebiztosítsd magad, de elkezdtél aggódni mi lesz ezután? Akkor ez a cikk neked szól.Az online kereskedelemben (webáruházban) az árfeltüntetésének kérdésköre hatalmas hangsúlyt kap, hiszen a fogyasztót írásban tájékoztatni kell többek között a megvételre kínált termék / szolgáltatás eladási áráról. Az eladási árat egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni, Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve.


Amennyiben ezen a hibás áron meg tudtad rendelni a terméket az alábbi lehetőségek mentén haladhat az ügy tovább:

  1. Amennyiben az vállalkozás ÁSZF-je lehetőséget biztosít arra, hogy a megrendelést követően még nem történt automatikus „visszaigazolás” akkor a megrendeléssel még nem jött létre a szerződés a felek között, azaz nem is kell azt teljesíteni.
    Várhatóan a vállalkozás fel fogja veled venni a kapcsolatot, hogy valamilyen módon kárpótoljon az okozott kellemetlenségekért, de ha nem teljesíti a hibás áron történt megrendelést az jogszerű lesz.
  2. Amennyiben a megrendelést követően, az egyből (akár automatikusan is) visszaigazolásra kerül, a felek között létrejön a szerződés, azaz azt a vállalkozás köteles teljesíteni. Meg kívánom jegyezni, hogy a vállalkozás (mint eladó) ebben az esetben meg tudja támadni a szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:90. § (1) bekezdésére, azaz a tévedésre figyelemmel:

„ Aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést. „

A jogszabály a fogyasztókkal szemben is fogalmaz meg követelményt. A fogyasztónak fel kell ismernie azt, hogy az ár hibásan került feltűntetésre. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

„ A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni .”

Összegezve ebben az esetben a vállalkozás vagy teljesíti a szerződést a hibás áron vagy megtámadja azt, figyelemmel a tévedésre illetve arra, hogy neked fel kellett volna ismerned a hibás árfeltüntetést.

Ha nem voltál elégedett az ügyfélkezeléssel és úgy érzed, hogy szakember kell ahhoz, hogy a vállalkozás komolyan vegyen téged, akkor fordulj hozzám bizalommal.

Scroll to top